Kategorie

Odczynniki pomocnicze do chemii klinicznej

butelki-2

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKÓW 
Kwas trichlorooctowy 5% and 10% firmy AQUA-MED jest przeznaczony do profesjonalnego użytku w diagnostyce in vitro – do odbiałczania pełnej krwi/surowicy przed oznaczaniem glukozy.

ZASADA METODY
W środowisku kwasu trichlorooctowego (TCA) białka obecne we krwi/surowicy włącznie z enzymami krwinek czerwonych odpowiedzialnymi za proces glikolizy podlegają denaturacji i następnie uzyskiwany jest poprzez odwirowanie przejrzysty supernatant.

SKŁAD ODCZYNNIKA
2305 Kwas trichlorooctowy 5%  - Kwas trichlorooctowy 
2306 Kwas trichlorooctowy 10%  - Kwas trichlorooctowy
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta)
Należy zapoznać się z kartą charakterystyki

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
2305.5 Kwas trichlorooctowy 5% 100 ml
2305.3 500 ml
2305.2 1000 ml
2306.5 Kwas trichlorooctowy 10% 100 ml
2306.3 500 ml
2306.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza