Kategorie

GRADISOL G

butelki-szklane-1

(Odczynnik do izolowania limfocytów i granulocytów)
Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (2 – 8°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
GRADISOL G odczynnik do izolowania limfocytów i granulocytów firmy AQUA-MED jest przeznaczony do profesjonalnego użycia tylko w diagnostyce in vitro i służy do izolowania limfocytów i granulocytów z pełnej krwi ludzkiej.

ZASADA METODY
Metoda izolowania komórek krwi z użyciem odczynnika GRADISOL G jest oparta na opisanej przez Boyuma w latach sześćdziesiątych klasycznej metodzie izolowania krwinek za pomocą wirowania w gradiencie gęstości.
Pełna krew pobrana na antykoagulant jest nanoszona na GRADISOL G i poddawana wirowaniu. Pod wpływem siły odśrodkowej elementy morfotyczne krwi opadają do momentu, kiedy ich gęstość nie zrówna się z gęstością ośrodka, w którym podlegają wirowaniu. Gęstość GRADISOLU G jest tak dobrana, aby krwinki jednojądrzaste/limfocyty i granulocyty zatrzymywały się w dwóch oddzielnych warstwach. Dodatkowo polisacharyd zawarty w odczynniku agreguje erytrocyty zwiększając ich szybkość sedymentacji.

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Kwas diatriozowy 
- Polisacharyd
- d = 1,119 g/cm3
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta) Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Butelka szklana 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
8003.1 GRADISOL G 50 ml
8003.7 250 ml
8003.6 400 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza