Kategorie

Odczynnik Lugola (roztwór do barwienia metodą Grama)

butelki-1

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
Wymienione w powyższej tabeli odczynniki firmy AQUAMED są przeznaczone do profesjonalnego użycia – do barwienia preparatów bakteriologicznych dla ich mikroskopowej oceny. Mogą być używane dla trzech podstawowych barwień używanych w bakteriologii: barwienia metodą Grama, barwienia metodą Ziehl – Neelsena i barwienia prostego z błękitem metylenowym Loefflera

ZASADA MATODY
Christian Gram wprowadził metodę barwienia, na której podstawie bakterie dzieli się na dwie grupy Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Metoda używa cztery różne odczynniki. Początkowy barwnik fiolet krystaliczny barwi wszystkie komórki. Następnie dodaje się jodek potasowy. Jodki zastępują chlorki w cząsteczkach fioletu krystalicznego i powstały kompleks staje się nierozpuszczalny w wodzie. W tym momencie zarówno Gram-dodatnie jak i Gramujemne bakterie reagują w ten sam sposób i stają się niebiesko-fioletowe. Po dodaniu odbarwiacza, barwnik zostaje usunięty tylko z komórek Gram-ujemnych. Gramdodatnie komórki bakteryjne zachowują barwnik. Fuksyna karbolowa lub safranina użyta jako barwnik kontrastowy sprawia, że bakterie Gram-ujemne stają się widoczne –zabarwione na kolor różowy do czerwonego.

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Jodek potasowy 
- Jod 

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
2032.5 Odczynnik Lugola 100 ml
2032.7 250 ml
2032.3 500 ml
2032.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza