Kategorie

GRADISOL L

butelki-szklane-1

 (Odczynnik do izolowania limfocytów)
Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (2 – 8°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
GRADISOL L odczynnik do izolowania limfocytów firmy AQUA-MED jest przeznaczony do profesjonalnego użycia tylko w diagnostyce in vitro i służy do izolowania limfocytów z pełnej krwi ludzkiej.

ZASADA METODY
Metoda izolowania limfocytów z użyciem odczynnika GRADISOL L jest oparta na opisanej przez Boyuma w latach sześćdziesiątych klasycznej metodzie izolowania krwinek jednojądrzastych za pomocą wirowania w gradiencie gęstości.
Pełna krew pobrana na antykoagulant jest nanoszona na GRADISOL L i poddawana wirowaniu. Pod wpływem siły odśrodkowej elementy morfotyczne krwi opadają do momentu, kiedy ich gęstość nie zrówna się z gęstością ośrodka, w którym podlegają wirowaniu. Gęstość GRADISOLU L jest tak dobrana aby była większa od gęstości limfocytów, a mniejsza niż granulocytów i erytrocytów. Dodatkowo polisacharyd zawarty w odczynniku agreguje erytrocyty zwiększając ich szybkość sedymentacji.

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Kwas diatriozowy 
- Polisacharyd
- d = 1,077 g/cm3
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta) Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Butelka szklana 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
9003.1 GRADISOL L 50 ml
9003.7 250 ml
9003.6 400 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza