Kategorie

BactoGRAM I (Zestaw do barwienia metodą Grama)

plastikowe-butelki-1

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ZESTAWU
Wymienione w powyższej tabeli odczynniki firmy AQUAMED są przeznaczone do profesjonalnego użycia – do barwienia preparatów bakteriologicznych dla ich mikroskopowej oceny. Mogą być używane dla trzech podstawowych barwień używanych w bakteriologii: barwienia metodą Grama, barwienia metodą Ziehl – Neelsena i barwienia prostego z błękitem metylenowym Loefflera

ZASADA METODY
Christian Gram wprowadził metodę barwienia, na której podstawie bakterie dzieli się na dwie grupy Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Metoda używa cztery różne odczynniki. Początkowy barwnik fiolet krystaliczny barwi wszystkie komórki. Następnie dodaje się jodek potasowy. Jodki zastępują chlorki w cząsteczkach fioletu krystalicznego i powstały kompleks staje się nierozpuszczalny w wodzie. W tym momencie zarówno Gram-dodatnie jak i Gramujemne bakterie reagują w ten sam sposób i stają się niebiesko-fioletowe. Po dodaniu odbarwiacza, barwnik zostaje usunięty tylko z komórek Gram-ujemnych. Gramdodatnie komórki bakteryjne zachowują barwnik. Fuksyna karbolowa lub safranina użyta jako barwnik kontrastowy sprawia, że bakterie Gram-ujemne stają się widoczne –zabarwione na kolor różowy do czerwonego.

SKŁAD ZESTAWU
- Fiolet krystaliczny; 
- Odczynnik Lugola; 
- Odbarwiacz; 
- Fuksyna karbolowa
Odczynnik są sklasyfikowane jako niebezpieczne (patrz etykieta) Należy zapoznać się z kartą charakterystyki

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki 

 

Kod Nazwa Wielkość zestawu
0173.5 BactoGRAM I 4 x 100 ml
0173.7 4 x 250 ml
0173.3 4 x 500 ml
0173.2 4 x 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza