Kategorie

Błękit metylenowy (do barwienia metodą Ziehl-Neelsena)

butelki-1

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
Wymienione w powyższej tabeli odczynniki firmy AQUAMED są przeznaczone do profesjonalnego użycia – do barwienia preparatów bakteriologicznych dla ich mikroskopowej oceny. Mogą być używane dla trzech podstawowych barwień używanych w bakteriologii: barwienia metodą Grama, barwienia metodą Ziehl – Neelsena i barwienia prostego z błękitem metylenowym Loefflera

ZASADA MATODY
Trzy odczynniki są używane w tej metodzie. Początkowo wszystkie bakterie i elementy tła są zabarwione zasadową fuksyną karbolową. Następnie przeprowadza się etap odbarwiania za pomocą kwaśnego alkoholu. Tylko niektóre rodzaje bakterii mające w swojej ścianie długołańcuchowe kwasy tłuszczowe są odporne na odbarwienie z fuksyny karbolowej. Te bakterie (przede wszystkim rodzaj mycobacterium) i to barwienie są określane jako „kwasooporne”. Elementy tła z innymi bakteriami włącznie są barwione kontrastowo za pomocą błękitu metylenowego.
Zgodnie z klasyczną metodą barwienia kwaso-opornego Ziehl-Neelsena penetracja fuksyny karbolowej przez woskową ścianę bakterii jest osiągana za pomocą podgrzania.

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Błękit metylenowy
Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki 

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
1056.5 Błękit metylenowy 100 ml
1056.7 250 ml
1056.3 500 ml
1056.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza