Kategorie

MUCYKARMIN (Odczynniki firmy STAMAR)

mucykarmin-1

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASADA METODY

Barwnik in vitro przeznaczony do barwienia kwaśnych mukopolisacharydów w wycinkach tkanek w mikroskopowej diagnostyce onkologicznej przewodu pokarmowego.

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Karmin C.I. 75470
- AlCl3
- C2H5OH
- H2O
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta) Należy zapoznać się z kartą charakterystyki

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Butelki 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
98.100.2 MUCYKARMIN 100 ml
98.100.4 500 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza