Kategorie

Formaldehyd 10% buforowany (Utrwalacz do badań histologicznych)

duze-pojemniki-1
duze-pojemniki-2

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE 
Odczynnik jest przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku. 
Utrwalanie pobranego materiału tkankowego jest pierwszym bardzo ważnym etapem badania histopatologicznego, po którym to etapie następuje zatapianie próbki materiału w parafinie, krojenie skrawków, naniesienie ich na szkiełko mikroskopowe, barwienie i zamykanie preparatów mikroskopowych. Preparat mikroskopowy jest oceniany następnie przez patomorfologa.

ZASADA METODY 
Formaldehyd należy do grupy utrwalaczy nieprecypitujących i jest jednym z najpopularniejszych utrwalaczy. Pierwszy pierwotny proces utrwalania to uwadnianie formaldehydu do glikolu metylenowego: H2C=O +H2O →  HOCH2OH, który reaguje z wolnymi grupami funkcyjnymi aminokwasów w białkach i doprowadza do powstania między nimi wiązań krzyżowych. Reaguje również z kwasami nukleinowymi stabilizując strukturę jadra. Dodatek soli sodowych fosforanów buforuje roztwór formaliny i zapobiega niekorzystnemu dla procesu utrwalania zakwaszaniu wskutek naturalnego procesu utlenienia formaldehydu do kwasu mrówkowego, 

SKŁAD ODCZYNNIKA
-Formaldehyd – 10% (25% roztwór formaliny)
-Bufor fosforanowy, pH 7,2 – 7,4
Pakowany do pojemników HDPE 
Odczynnik jest gotowy do użycia.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki i kanistry z formaliną:

Kod Nazwa Wielkość pojemnika Objętość płynu
3421.5 Formaldehyd 10% buforowany 100ml 100ml
3421.7 250 ml 250 ml
3421.3 500 ml 500 ml
3421.2 1 l 1 l
3421.4 5 l 5 l

 


    • Pojemniki do utrwalania próbek histopatologicznych plastikowe (PP) z zakręcanym/zaciskanym zamknięciem, wypełnione formaliną (gotowe do użycia):

 

Kod Wielkość pojemnika Objętość płynu
P3421.0015.0010 15 ml 10 ml
P3421.0020 20 ml 10 ml
P3421.0035 35 ml 18 ml
P3421.0070 70 ml 35 ml
P3421.0120 120 ml 60 ml
P3421.0200 200 ml 100 ml
P3421.0250 250 ml 125 ml
P3421.0500 500 ml 250 ml
P3421.1000 1000 ml 500 ml
P3421.3000 3000 ml 1500 ml
P3421.5000 5000 ml 2500 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza