Kategorie

Odczynnik sulfosalicylowy (Mac Williama)

butelki-1

do wykrywania białkomoczu
Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej  (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
Odczynnik sulfosalicylowy do wykrywania białka w moczu firmy AQUA-MED jest przeznaczony do profesjonalnego użycia - do wykrywania białka w moczu.

ZASADA METODY
Roztwór kwasu sulfosalicylowego dodany do moczu powoduje zakwaszenie moczu i wytrącanie białek. Zmętnienie moczu jest odczytywane wzrokowo. W porównaniu z metodą paskową kwas sulfosalicylowy ma większą czułość dla takich białek jak białko Bence Jonesa (łańcuchy lekkie immunoglobulin).

ZNACZENIE KLINICZNE
Tradycyjny białkomocz jest definiowany jako utrata białkaz moczem przekraczająca 150 mg dziennie.
Białkomocz jest objawem chorób nerek i dróg moczowych oraz może towarzyszyć wielu innym chorobom i stanom klinicznym takim, jak: zawał, niewydolność serca, stany gorączkowe, stres fizyczny, hipotermia, hipertermia, większość ostrych chorób i ciąża. Białkomocz może mieć również charakter ortostatyczny Patofizjologiczny mechanizm białkomoczu można sklasyfikować jako kłębkowy (zwiększona przepuszczalność naczyń włosowatych kłębka nerkowego dla białek w przebiegu pierwotnej i wtórnej glomerulopatii), kanalikowy (zmniejszona resorbcja przez kanaliki nerkowe białek z filtratu kłębowego w przebiegu chorób kanalikowych i śródmiąższowych) i przednerkowy inaczej zw.z przelewu (zwiększona filtracja przez kłębek niskocząsteczkowych białek wtórnie do: zwiększonej ich syntezy, np. łańcuchów lekkich immunoglobulin w monoklonalnej gammapatii lub uwalniania, np. lizozymu w niektórych białaczkach czy mioglobiny w miolizie i hemoglobiny w hemolizie)
Nie należy zapominać, że wykrywanie wczesnych stadiów cukrzycowej glomerulopatii wymaga bardziej czułej metody niż ta z kwasem sulfosalicylowym polegającej na immunochemiczym oznaczaniu albuminy w moczu (tzw. mikroalbuminurii).

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Kwas 5-sulfosalicylowy
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta) Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki

 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
2022.5 Odczynnik sulfosalicylowy (Mac Williama) 100 ml
2022.7 250 ml
2022.3 500 ml
2022.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza