Kategorie

Odczynnik Pandy’ego

butelki-1

Tylko do diagnostyki in vitro
Przechowywać w temperaturze pokojowej (15 – 25°C)

ZASTOSOWANIE ODCZYNNIKA
Odczynnik Pandy’ego i odczynnik Nonne Apelta firmy AQUA-MED są przeznaczone do profesjonalnego użycia - do badania odczynów białkowych w płynie mózgowo rdzeniowym.

ZASADA METODY
Odczynnik Pandy-ego – nasycony roztwór fenolu powoduje wytrącanie białek, jeśli ich stężenie w płynie mózgowordzeniowym jest podwyższone.
Odczynnik Nonne-Apelta – nasycony roztwór siarczanu amonu powoduje wytrącenie globulin, jeśli ich stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym jest podwyższone.

OGRANICZENIA METODY
Badanie odczynów białkowych za pomocą odczynników Pandy’ego i Nonne-Apelta może być wyłącznie wstępnym, orientacyjnym badaniem białkowym płynu mózgowordzeniowego i nie zastępuje ilościowego oznaczenia białka całkowitego i dalszych swoistych oznaczeń poszczególnych białek. 

SKŁAD ODCZYNNIKA
- Fenol (roztwór nasycony)
Odczynnik jest sklasyfikowany jako niebezpieczny (patrz etykieta). Należy zapoznać się z kartą charakterystyki.

WIELKOŚĆ I RODZAJ OPAKOWANIA
    • Pojemniki plastikowe (HDPE) – butelki 

Kod Nazwa Wielkość pojemnika
2023.5 Odczynnik Pandy'ego 100 ml
2023.7 250 ml
2023.3 500 ml
2023.2 1000 ml

 

W celu uzyskania ceny skontaktuj się z nami za pomocą formularza